SEKCJA ZEWNĘTRZNYCH RELACJI BIZNESOWYCH.

Przewodniczący Sekcji

Bartłomiej Łańcucki

MH Kamyk, Łańcucki Sp. J.


Cel sekcji:

nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami gospodarczymi, rządem, poszczególnymi regionami oraz Przedsiębiorcami w skali ogólnopolskiej i ogólnoświatowej.

Zarys strategii:

działania w celu zdobywania kontaktów i nawiązywaniu relacji z wymienionymi ww. podmiotami. Zdobywanie od ww. podmiotów zleceń lub projektów które mogą realizować firmy członkowskie. Ułatwianie Firmom członkowskim wykorzystania ich potencjału na rynku krajowym lub międzynarodowym dzięki pozyskanym kontaktom. Lobbing na rzecz firm członkowskich w odpowiednich instytucjach.


Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin