„Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

 

                     


                    „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

   


            „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju


  Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku

   

  Głównym celem Konkursu jest promowanie przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, wyróżniających się ponadprzeciętnymi sukcesami, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością i aktywnością społeczną. Przedsiębiorstwa zostaną nagrodzone tradycyjnie złotymi i srebrnymi Denarami w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Corocznie przyznawany jest również Biały Denar, nagroda dla firmy debiutującej, wyróżniającej się od początku istnienia  swoim działaniem.

  Nagroda Koszaliński Denar jest formą uznania i podziękowania dla przedsiębiorców, którzy dzięki zaangażowaniu i pracy budują nie tylko własne przedsiębiorstwa, ale również wizerunek gospodarczy naszego regionu w kraju i poza jego granicami. Główną ideą konkursu jest popularyzacja etycznych wzorców przedsiębiorcy, który dbając o rozwój własnej firmy, pracowników i uczciwego rynku lokalnego, stwarza podwaliny do rozwoju społeczności lokalnej. Organizatorem konkursu jest Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa (KIPH) - najstarsza organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa z Pomorza Środkowego obchodząca w tym roku swoje 30-lecie, a sam konkurs organizowany jest od 2002 roku.

  Nagroda gospodarcza Koszaliński Denar jest jedynym laurem, przyznawanym przedsiębiorcom wyróżniającym się ponadprzeciętnymi sukcesami, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością i aktywnością społeczną przez innych przedsiębiorców. Z pewnością nie ma cenniejszej i ważniejszej dla każdego przedsiębiorcy nagrody niż ta przyznana przez całe środowisko. To Członkowie KIPH wskazują firmy nominowane do nagrody a Kapituła Konkursowa składa się z Członków Rady KIPH – znamienitych przedstawicieli biznesu, którzy zgodnie ze swoim najlepszym doświadczeniem dokonują rzetelnej oceny nominowanych firm. Warunkiem uczestnictwa niezmiennie jest bieżąca realizacja obligatoryjnych zobowiązań wobec ZUS oraz US. Koszaliński Denar to nagroda prestiżowa, ugruntowująca markę, potwierdzająca rzeczywistą pozycję i znaczenie firmy w regionie i dla regionu. Przedsięwzięcie KIPH jest szansą na prezentację i ugruntowanie pozycji dla wszystkich firm, bez względu na przynależność sektorową, czy wielkość zatrudnienia. Konkurs „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku” dla firm z grup przedsiębiorstw mikro i małe jest najlepszą okazją do zaprezentowania się szerokiemu gremium potencjalnych klientów i partnerów. Większe przedsiębiorstwa, biorąc udział w konkursie, ugruntowują rozpoznawalność swojej marki, co wpływa korzystnie na ich konkurencyjność. Nie istnieje wymóg aby oceniana i nagradzana firma była Członkiem KIPH.

  Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody w postaci płaskorzeźby Koszalińskiego Denara. Koszaliński Denar jest także znakiem honorowym KIPH. Laureaci konkursu nabywają uprawnienia do używania Godła oraz tytułu Laureat / Wyróżniony Konkursu „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku” na swoich wyrobach handlowych, drukach promocyjnych i firmowych oraz we wszelkich kampaniach reklamowych. Laureaci i uczestnicy konkursu są promowani m.in. w wydawnictwach i drukach reklamowych KIPH, na stronie internetowej, w wydawnictwach poświęconych konkursowi, na imprezach targowych i wystawienniczych.

  Wśród laureatów znajdują się największe, najprężniej działające firmy z naszego regionu, reprezentujące różne branże, a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przez lata pozytywnej rywalizacji firm nagroda Koszaliński Denar stała się swego rodzaju wizytówką gospodarczą regionu, potwierdzeniem dobrych praktyk w utytułowanych przedsiębiorstwach, oraz prestiżu, wiarygodności i ich dobrego wizerunku.

   

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin