Koszaliński Denar Nagroda Gospodarcza Roku

Głównym celem Konkursu jest promowanie przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, wyróżniających się ponadprzeciętnymi sukcesami, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością i aktywnością społeczną. Przedsiębiorstwa zostaną nagrodzone tradycyjnie złotymi i srebrnymi Denarami w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Nagroda Koszaliński Denar jest formą uznania i podziękowania dla przedsiębiorców, których działania mają nie tylko wymiar lokalny, związany z budowaniem pozycji własnych przedsiębiorstw,  ale także globalny, poprzez tworzenie wizerunku gospodarczego naszego regionu w kraju i poza jego granicami. Denarami nagradzamy firmy, które działając zgodnie z zasadami etyki kreują wzorce przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy.

Konkurs jest organizowany od 2002 roku. Wśród laureatów znajdują się największe, najprężniej działające firmy z naszego regionu, reprezentujące różne branże, a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przez lata pozytywnej rywalizacji firm nagroda Koszaliński Denar stała się swego rodzaju wizytówką gospodarczą regionu, potwierdzeniem dobrych praktyk w utytułowanych przedsiębiorstwach, elementem promocji firm-laureatów pomagającym w budowaniu prestiżu, wiarygodności i dobrego wizerunku.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin