KORZYŚCI DLA FIRM Z CZŁONKOSTWA W KIPH

 

Realizując wizję i misję KIPH, dbamy o to, aby Przedsiębiorcy odczuwali konkretne korzyści z członkostwa w naszej organizacji. Podejmując wszelkie działania dbamy aby wpisywały się one w co najmniej jedną ze zdefiniowanych 7 grup korzyści.

>>> Więcej

 

NASZE WARTOŚCI

 

Zarówno przedsiębiorcy zrzeszeni w KIPH jak i biuro KIPH w swoich codziennych działaniach kierują się przyjętymi wspólnie wartościami. Głęboko wierzymy w słuszność postępowania zgodnie z tymi zasadami, ze szczególnym naciskiem na etykę i partnerskie podejście do biznesu.

nasze wartosci

>>> Więcej

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin