„Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

 

                     


                    „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

   


            „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju


  KORZYŚCI DLA FIRM Z CZŁONKOSTWA W KIPH

   

  Realizując wizję i misję KIPH, dbamy o to, aby Przedsiębiorcy odczuwali konkretne korzyści z członkostwa w naszej organizacji. Podejmując wszelkie działania dbamy aby wpisywały się one w co najmniej jedną ze zdefiniowanych 7 grup korzyści.

  >>> Więcej

   

  NASZE WARTOŚCI

   

  Zarówno przedsiębiorcy zrzeszeni w KIPH jak i biuro KIPH w swoich codziennych działaniach kierują się przyjętymi wspólnie wartościami. Głęboko wierzymy w słuszność postępowania zgodnie z tymi zasadami, ze szczególnym naciskiem na etykę i partnerskie podejście do biznesu.

  nasze wartosci

  >>> Więcej

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin