Grupa inicjatywna do spraw utworzenia Województwa Środkowopomorskiego.

Jesteśmy grupą działaczy gospodarczych reprezentujących apolityczne organizacje około biznesowe z regionu Pomorza Środkowego. Pragniemy w najlepszy możliwy sposób przyczynić się do dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny, zabiegając między innymi o pilną likwidację zapóźnień w budowie nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej. Pragniemy uświadomić społeczeństwu regionu Środkowego Pomorza, że tylko wspólne działanie mieszkańców i ich przedstawicieli ze Słupska, Koszalina, Kołobrzegu, Białogardu, Szczecinka itd., może spowodować przywrócenie należnej rangi naszej małej ojczyźnie, z Urzędem Marszałkowskim w Słupsku, i siedzibą Wojewody w Koszalinie lub odwrotnie.

Założyciele Grupy Incjatywnej:

Organizacje biznesowe z regionu Pomorza Środkowego:

Koszalińska Izba
Przemysłowo - Handlowa
Północna Izba Gospodarcza
Oddział Koszalin
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
w Koszalinie
Koszalińska Loża
Business Centre Club

Grupa Inicjatywna wspierana jest przez honorowego Członka dr Eugeniusza Żubera. Aktywnymi Członkami grupy jest wiele osobistości z Regionu Pomorza Środkowego ze świata biznesu, NGO oraz społeczników.

Dotychczasowe działania Organizowane oraz wspierane przez Zespół:

 • Spotkanie Kulturalnie o Biznesie „Województwo Środkowopomorskie szanse i zagrożenia” – 21 stycznia 2016 r.
 • Konferencja naukowa „Województwo Środkowopomorskie – szansa na lepszy rozwój”. – 20 stycznia 2016 r.
 • Debata „Prawdy i mity o Środkowopomorskim” w Słupsku – 20 kwietnia 2016 r.
 • Apel w sprawie utworzenia Województwa Środkowopomorskiego, do premier Beaty Szydło. – 8 czerwca 2017 r.
 • Akcja billboardowa pytająca o spełnienie obietnicy wyborczej. – 12 lipca 2017 r.
 • Wysłanie listów do posłów PiS z regionu. – 18 sierpnia 2017 r.
 • Petycja o utworzenie województwa środkowopomorskiego – 15 listopada 2017 r.
 • Kampania pocztówkowa do premier Beaty Szydło – 16 listopada 2017 r.
 • Spotkanie z posłem Pawłem Szefernakerem – 21 grudnia 2017 r.
 • Raport „Województwo Środkowopomorskie od 2020 – Argumenty i oświadczenia przemawiające za koniecznością powołania”. – 5 kwietnia 2018 r.
 • List obywatelski pana Eugeniusza Żubera do premiera Mateusza Morawieckiego – 20 lutego 2019 r.
 • Konferencja „Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno - gospodarczego Regionu Pomorza Środkowego” – 27 lutego 2019 r.
 • Spotkanie obywatelskie – Województwo Środkowopomorskie – 26 marca 2019 r.
 • Debata Środkowopomorska – 2 października 2019 r.
 • Utworzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw Pomorza Środkowego – 13 grudnia 2019 r.
 • Oficjalny protest przeciwko likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku – 20 stycznia 2020 r.

Zapraszamy Państwa do polubienia, śledzenia i zaangażowania w sprawię powołania Województwa Środkowopomorskiego. Z naszymi dotychczasowymi dokonaniami można się zapoznać na:

Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Pomorza Środkowego.

W wyniku prac Grupy Inicjatywnej  w 13 grudnia 2019 r. powstał niezależny Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Pomorza Środkowego. Celem powstania Zespołu Parlamentarnego jest wspólne działanie parlamentarzystów (niezależnie od opcji politycznej) na rzecz rozwoju Pomorza Środkowego.

Aktualny skład zespołu:

Działania i interpelacje zespołu: 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin