DZIAŁALNOŚĆ KIPH


Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Celem działania Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest tworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych działających w Koszalinie i regionie Pomorza Środkowego.

WIZJA

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, to zespół osób współpracujących ze sobą i wymieniających się doświadczeniami, który skutecznie wspiera i reprezentuje lokalnych Przedsiębiorców.

MISJA

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa to silny, niezależny samorząd gospodarczy, który przyczynia się do rozwoju regionu środkowopomorskiego.

DOŁĄCZ DO NAS

"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces" - Henry Ford

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin