„Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

 

                     


                    „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

   


            „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju


  SZKOŁA ROZWOJU LIDERA KIPH

  Cykl spotkań rozwojowych dla przedsiębiorców, liderów, managerów oraz osób, dla których wartością jest rozwój efektywności w zarządzaniu procesami i zasobami ludzkimi.

  Celem spotkań jest podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania, poszukiwania inspiracji i rozwiązań oraz wymiana doświadczeń.

  Każde ze spotkań budowane jest na wiedzy merytorycznej pokazywanej w formie praktycznych przykładów oraz dyskusji w oparciu o dzielenie się doświadczeniami i wnioskami. Szkoła Rozwoju Lidera to czas rozwoju, wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia i integracji oraz dobrego nastroju. To miejsce dla kształtowania przyszłych postaw wzorów zarządzania i mentoringu.

  Osoby prowadzące wykłady:

  Beata Woźniak (Lider projektu) - Od osiemnastu lat zajmuje się coachingiem i szkoleniami dla firm i osób indywidualnych z zakresu psychologii w biznesie i rozwoju osobistym. Specjalizuje się w budowaniu relacji i zarządzaniu relacjami, inteligencją społeczną, rozwiązywaniu konfliktów i strategii negocjacyjnych, zarządzaniu zespołem, stresem i rozwojem człowieka w ujęciu holistycznym. Jest praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału ludzkiego.
  Szkoliła m.in.: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy IT, firmy farmaceutyczne, firmy usługowe, hotele, branżę HoReCa, ministerstwo rozwoju regionalnego, ministerstwo zdrowia, ministerstwo sprawiedliwości, urzędy, uczelnie wyższe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe. Jej pasją jest człowiek i jego potencjał, dawanie ludziom skrzydeł i uczenie ich jak osiągać cel.

  Małgorzata Olszewska - Akredytowany Coach ICF, mediator sądowy, psycholog biznesu, społeczny. Prawie dwadzieścia lat doświadczenia pracy z ludźmi. Szanuje i docenia ich potencjał. Wierzy w zmiany życiowe, bo sama ich doświadczyła, wspiera w rozwoju, bo wie jak trudny bywa pierwszy krok, prowadzi przez procesy często oparte na głębokich konfliktach i niepewności, współpracuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pracuje z klientami indywidualnymi, instytucjami i firmami.

  Nell Chojnowska - Certyfikowany Coach ACC ICF. Doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim. Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego oraz job coachingu i coachingu kariery wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał.

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin