Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  SZKOŁA ROZWOJU LIDERA KIPH

  Cykl spotkań rozwojowych dla przedsiębiorców, liderów, managerów oraz osób, dla których wartością jest rozwój efektywności w zarządzaniu procesami i zasobami ludzkimi.

  Celem spotkań jest podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania, poszukiwania inspiracji i rozwiązań oraz wymiana doświadczeń.

  Każde ze spotkań budowane jest na wiedzy merytorycznej pokazywanej w formie praktycznych przykładów oraz dyskusji w oparciu o dzielenie się doświadczeniami i wnioskami. Szkoła Rozwoju Lidera to czas rozwoju, wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia i integracji oraz dobrego nastroju. To miejsce dla kształtowania przyszłych postaw wzorów zarządzania i mentoringu.

  Osoby prowadzące wykłady:

  Beata Woźniak (Lider projektu) - Od osiemnastu lat zajmuje się coachingiem i szkoleniami dla firm i osób indywidualnych z zakresu psychologii w biznesie i rozwoju osobistym. Specjalizuje się w budowaniu relacji i zarządzaniu relacjami, inteligencją społeczną, rozwiązywaniu konfliktów i strategii negocjacyjnych, zarządzaniu zespołem, stresem i rozwojem człowieka w ujęciu holistycznym. Jest praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału ludzkiego.
  Szkoliła m.in.: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy IT, firmy farmaceutyczne, firmy usługowe, hotele, branżę HoReCa, ministerstwo rozwoju regionalnego, ministerstwo zdrowia, ministerstwo sprawiedliwości, urzędy, uczelnie wyższe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe. Jej pasją jest człowiek i jego potencjał, dawanie ludziom skrzydeł i uczenie ich jak osiągać cel.

  Małgorzata Olszewska - Akredytowany Coach ICF, mediator sądowy, psycholog biznesu, społeczny. Prawie dwadzieścia lat doświadczenia pracy z ludźmi. Szanuje i docenia ich potencjał. Wierzy w zmiany życiowe, bo sama ich doświadczyła, wspiera w rozwoju, bo wie jak trudny bywa pierwszy krok, prowadzi przez procesy często oparte na głębokich konfliktach i niepewności, współpracuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pracuje z klientami indywidualnymi, instytucjami i firmami.

  Nell Chojnowska - Certyfikowany Coach ACC ICF. Doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim. Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego oraz job coachingu i coachingu kariery wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał.

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin