SZKOŁA ROZWOJU LIDERA KIPH

Cykl spotkań rozwojowych dla przedsiębiorców, liderów, managerów oraz osób, dla których wartością jest rozwój efektywności w zarządzaniu procesami i zasobami ludzkimi.

Celem spotkań jest podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania, poszukiwania inspiracji i rozwiązań oraz wymiana doświadczeń.

Każde ze spotkań budowane jest na wiedzy merytorycznej pokazywanej w formie praktycznych przykładów oraz dyskusji w oparciu o dzielenie się doświadczeniami i wnioskami. Szkoła Rozwoju Lidera to czas rozwoju, wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia i integracji oraz dobrego nastroju. To miejsce dla kształtowania przyszłych postaw wzorów zarządzania i mentoringu.

Osoby prowadzące wykłady:

Beata Woźniak (Lider projektu) - Od osiemnastu lat zajmuje się coachingiem i szkoleniami dla firm i osób indywidualnych z zakresu psychologii w biznesie i rozwoju osobistym. Specjalizuje się w budowaniu relacji i zarządzaniu relacjami, inteligencją społeczną, rozwiązywaniu konfliktów i strategii negocjacyjnych, zarządzaniu zespołem, stresem i rozwojem człowieka w ujęciu holistycznym. Jest praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału ludzkiego.
Szkoliła m.in.: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy IT, firmy farmaceutyczne, firmy usługowe, hotele, branżę HoReCa, ministerstwo rozwoju regionalnego, ministerstwo zdrowia, ministerstwo sprawiedliwości, urzędy, uczelnie wyższe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe. Jej pasją jest człowiek i jego potencjał, dawanie ludziom skrzydeł i uczenie ich jak osiągać cel.

Małgorzata Olszewska - Akredytowany Coach ICF, mediator sądowy, psycholog biznesu, społeczny. Prawie dwadzieścia lat doświadczenia pracy z ludźmi. Szanuje i docenia ich potencjał. Wierzy w zmiany życiowe, bo sama ich doświadczyła, wspiera w rozwoju, bo wie jak trudny bywa pierwszy krok, prowadzi przez procesy często oparte na głębokich konfliktach i niepewności, współpracuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pracuje z klientami indywidualnymi, instytucjami i firmami.

Nell Chojnowska - Certyfikowany Coach ACC ICF. Doświadczona trenerka z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz autorka wielu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania potencjałem ludzkim. Specjalizuje się w coachingu z zakresu rozwoju osobistego oraz job coachingu i coachingu kariery wydobywając z klientów tkwiący w nich potencjał.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin