PRZEDSIĘBIORCO DOŁĄCZ DO NAS!

Przedsiębiorców utożsamiających się z naszą wizją i misją, wtórujących naszym wartościom i chcących czerpać korzyści z przynależności zapraszamy do Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Jak można dołączyć do prestiżowego grona KIPH? Po wypełnieniu i złożeniu Deklaracji Członkowskiej oraz pozostałych niezbędnych dokumentów, Biuro KIPH przystępuje do weryfikacji Przedsiębiorcy. W przypadku braku zastrzeżeń Przedsiębiorca zostaje powiadomiony o pozytywnej decyzji Zarządu KIPH, stając się pełnoprawnym jej członkiem tuż po dokonaniu wpłat (wpisowe i składka członkowska). Członkostwo w KIPH trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się z dniem przekazania składki na konto KIPH. Konieczne jest również zapoznanie się ze Statutem KIPH.

Dokumenty do wypełnienia:
>>> Deklaracja Członkowska
>>> Deklaracja zapoznania się z wysokością składek
>>> Formularz teleadresowy

Dokumenty do zapoznania się:
>>> Statut KIPH

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Przynależność do Izby wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej oraz regularnego uiszczania składek członkowskich. Po pozytywnym rozpatrzeniu Deklaracji Członkowskiej przesyłamy do Państwa notę księgową, której uregulowanie jest równoznaczne z rozpoczęciem Członkowstwa w KIPH. Wystawiamy jedną notę z opłatą z góry za cały rok za możliwością uregulowania jej w dwóch ratach w odstępie 6-mcy. Wysokość składki jest uzależniona od wielkości zatrudnienia w firmie członkowskiej.

Koszt opłaty wpisowej:
Jednorazowo 100 zł niezależnie od wielkości firmy.

Roczna składka członkowska:

  • 300 zł – jednoosobowa działalność gospodarcza
  • 480 zł – firmy zatrudniające do 3 pracowników
  • 720 zł – firmy zatrudniające 4-10 pracowników
  • 1200 zł – firmy zatrudniające 11-50 pracowników
  • 1800 zł – firmy zatrudniające 51-250 pracowników
  • 2400 zł – firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin