„Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

 

                     


                    „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

   


            „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju


  KULTURALNIE O BIZNESIE

  Odbywające się w niecodziennej formule spotkania z cyklu „Kulturalnie o Biznesie” na stałe zagościły w kalendarzu Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Comiesięcznie przyciągają zarówno przedsiębiorców zrzeszonych jak i nie zrzeszonych w Izbie. Podstawową grupą adresatów są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Koszalin, bez względu na wielkość, formę i przedmiot prowadzonej działalności. Szerszą grupę odbiorców stanowi społeczność Miasta Koszalina i regionu koszalińskiego, władze i urzędnicy wszystkich szczebli, organizacje biznesowe oraz media.

  Podczas spotkań odbywających się w koszalińskich instytucjach kultury ( dotychczasowe spotkania odbywały się głównie we foyer Bałtyckiego Teatru Dramatycznego), zebrani goście mają okazję, w przyjaznej atmosferze, zgłębiać istotne dla prowadzonych przez siebie działalności, tematy. Jednym z założonych efektów tych spotkań, jest poprawa komunikacji wewnątrz firm, ale także komunikacji zewnętrznej na różnych płaszczyznach. Aby zwrócić uwagę na ten aspekt życia gospodarczego, organizację spotkań zaplanowano w instytucjach kultury, które swoje podstawowe zadania realizują właśnie poprzez komunikację z odbiorcą.

  Głównym celem „Kulturalnie o Biznesie” jest pobudzanie rozwoju firm w naszym w regionie. Pomimo powszechnego dostępu do informacji, a wręcz zalewania nimi każdej dziedziny życia, przedsiębiorcom wciąż brakuje rzetelnej wiedzy biznesowej. Ograniczenia czasowe, nadmiar informacji, brak merytorycznego przygotowania, powodują, że szczególnie mikro- i małe firmy mają problem z interpretacją przepisów prawa oraz z uwiarygodnieniem pozyskiwanych informacji. Stąd też spotkania bezpośrednie, umożliwiające zadanie pytań kompetentnym i starannie dobranym osobom. Każde wydarzenie poświęcone jest jednemu zagadnieniu np. zmianom przepisów, problemom z rozliczaniem podatków, bezpieczeństwu w firmach, ale również zagadnieniom z zakresu szeroko pojętego rozwoju społecznego i osobistego. Gośćmi spotkań są wybitni doradcy, wzorowi przedsiębiorcy, sportowcy, artyści, przedstawiciele samorządów i administracji.

  Aby osiągnąć przyjazną i kreatywną atmosferę, informacyjny charakter spotkań zrównoważony jest każdorazowo występem artystycznym lub innym wydarzeniem z obszaru sztuki i kultury. Tradycyjnie też w trakcie każdego spotkania serwowany jest nietuzinkowy, zdrowy poczęstunek.

  Dzięki takiej, a nie innej formie tych spotkań, podczas ich trwania zrodziła się już niejedna relacja biznesowa, owocująca dalszą efektywną współpracą.

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin