KULTURALNIE O BIZNESIE

Odbywające się w niecodziennej formule spotkania z cyklu „Kulturalnie o Biznesie” na stałe zagościły w kalendarzu Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Comiesięcznie przyciągają zarówno przedsiębiorców zrzeszonych jak i nie zrzeszonych w Izbie. Podstawową grupą adresatów są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Koszalin, bez względu na wielkość, formę i przedmiot prowadzonej działalności. Szerszą grupę odbiorców stanowi społeczność Miasta Koszalina i regionu koszalińskiego, władze i urzędnicy wszystkich szczebli, organizacje biznesowe oraz media.

Podczas spotkań odbywających się w koszalińskich instytucjach kultury ( dotychczasowe spotkania odbywały się głównie we foyer Bałtyckiego Teatru Dramatycznego), zebrani goście mają okazję, w przyjaznej atmosferze, zgłębiać istotne dla prowadzonych przez siebie działalności, tematy. Jednym z założonych efektów tych spotkań, jest poprawa komunikacji wewnątrz firm, ale także komunikacji zewnętrznej na różnych płaszczyznach. Aby zwrócić uwagę na ten aspekt życia gospodarczego, organizację spotkań zaplanowano w instytucjach kultury, które swoje podstawowe zadania realizują właśnie poprzez komunikację z odbiorcą.

Głównym celem „Kulturalnie o Biznesie” jest pobudzanie rozwoju firm w naszym w regionie. Pomimo powszechnego dostępu do informacji, a wręcz zalewania nimi każdej dziedziny życia, przedsiębiorcom wciąż brakuje rzetelnej wiedzy biznesowej. Ograniczenia czasowe, nadmiar informacji, brak merytorycznego przygotowania, powodują, że szczególnie mikro- i małe firmy mają problem z interpretacją przepisów prawa oraz z uwiarygodnieniem pozyskiwanych informacji. Stąd też spotkania bezpośrednie, umożliwiające zadanie pytań kompetentnym i starannie dobranym osobom. Każde wydarzenie poświęcone jest jednemu zagadnieniu np. zmianom przepisów, problemom z rozliczaniem podatków, bezpieczeństwu w firmach, ale również zagadnieniom z zakresu szeroko pojętego rozwoju społecznego i osobistego. Gośćmi spotkań są wybitni doradcy, wzorowi przedsiębiorcy, sportowcy, artyści, przedstawiciele samorządów i administracji.

Aby osiągnąć przyjazną i kreatywną atmosferę, informacyjny charakter spotkań zrównoważony jest każdorazowo występem artystycznym lub innym wydarzeniem z obszaru sztuki i kultury. Tradycyjnie też w trakcie każdego spotkania serwowany jest nietuzinkowy, zdrowy poczęstunek.

Dzięki takiej, a nie innej formie tych spotkań, podczas ich trwania zrodziła się już niejedna relacja biznesowa, owocująca dalszą efektywną współpracą.

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin