USŁUGI SZKOLENIOWE FIRM ZRZESZONYCH W KIPH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Oddział w Koszalinie - szkolenia i kursy ukierunkowane zawodowo - zobacz.

Centrum Doskonalenia Zawodowego Unia Sp. z o.o. - oferuje szeroką gamę szkoleń i kursów zawodowych, ale również szkoleń z zakresu prawa czy z zakresy marketingu i przedsiębiorczości - zobacz

Vademecum Ochrony Pracy Sp. z o.o. - szkolenia w zakresie szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa pracy - zobacz

Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne - posiada w ofercie wiele różnorodnych szkoleń, kursów akredytowanych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych - zobacz

Incaso Group Sp. z o.o. iAML - nowatorski system wsparcia przeciwdziałaniu prania pieniędzy - zobacz

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - szkolenia menadżerskie, z zakresu prawa, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami unijnymi - zobacz

Quadrivium Firma Konsultingowa - szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji - zobacz

Seka S.A. Oddział w Koszalinie - szkolenia z zakresu BHP i ppoż, pierwsza pomoc, energetyczne - zobacz

Spektrum szkolenia, doradztwo, coaching - szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (ODO, ABI), coaching, szkolenia ogólnorozwojowe - zobacz

ZETO Koszalin Sp. z o.o. - szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, obsługi oferowanych przez firmę systemów, z zakresu podpisu elektor niczego - zobacz

AJKAN Szkolenia Katarzyna Hatłas - szkolenia szkolenia językowe m.in. rosyjski, włoski, angielski, ale również i język polski dla obcokrajowców - zobacz

Centrum Mediacji, Rozwoju i otwartej Komunikacji VIA - coaching, doradztwo, zarządzanie kryzysem, zmianą, szkolenia negocjacyjne - zobacz

windhunter_academy - to centrum szkoleniowe dedykowane branży energetyki wiatrowej - zobacz

Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych - Budowanie lepszej rzeczywistości poprzez dobre praktyki, szkolenia, doradztwo, usługi dla biznesu - zobacz

L'Avicenne Amani Ben Toumi - Szkoła języków obcych. Kursy dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla firm - zobacz

VERTAX Sp. z o.o. - usługi szkoleniowe w zakresie prawa podatkowego, doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych - zobacz

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin