SEKCJA MARKETINGU I PR.

Kierownik Zespołu

Mateusz Sudoł

Wypisz - Wymaluj

Członek Zespołu

Michał Jakubowski

windhunter_serwis sp. z o.o.

Członek Zespołu

Andrzej Pawłowski

Arka sp. z o.o. sp. k.

Członek Zespołu

Tomasz Wojciechowski

Bałtycki Portal Informacyjny baltic.info.pl


Cel sekcji:

promocja, marketing i działania PR samej Izby (wsparcie Biura w promocji wydarzeń, eventów, działalności Izby, w oparciu o instrumenty takie jak media, media społecznościowe, nowa strona www, newslettery i inne).

Zarys strategii:

wspólne działania członków Sekcji i firm KIPH (oraz samorządów, podmiotów zewnętrznych) w celu propagowania, inicjowania działań dotyczących marketingu i PR w tym tez promocja działalności KIPH (oferta dla członków, szkolenia, eventy), kooperacja z mediami, innymi grupami roboczymi KIPH i innymi organizacjami dotyczącymi biznesu, w oparciu o przyjętą ogólną strategię rozwoju KIPH na najbliższe lata.


Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin