Podsumowanie IV edycji "Firmy na start".

 

Prezentujemy podsumowanie IV edycji konkursu "Firma na start", które ukazało się na łamach czerwcowego wydanie Miasto Tygodnik Koszaliński. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa od początku jest patronem tej inicjatywy, a Prezes Zarządu KIPH pan Piotr Huzar zasiada w kapitule owego konkursu.

 

>>>Podsumowanie na łamach Miasto Tygodnik Koszaliński.

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin