Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


   

  Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem regionu Pomorza Środkowego zachęcamy do udziału w konferencji poświęconej temu tematowi.
  Konferencja odbędzie się w dniu 9 czerwca (czwartek) w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

  10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji


  10.15 – 11.00 PANEL I
  Diagnoza potencjałów innowacji regionu Pomorza Środkowego
  moderator – dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
  • Uwarunkowania i kierunki rozwoju regionalnego systemu innowacji i inteligentnych specjalizacji na Pomorzu
  Środkowym
  dr Patrycjusz Zarębski, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
  • Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania Pomorza Środkowego w rozwoju regionalnego systemu innowacji
  dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
  • Zasoby kapitału ludzkiego i kapitału społecznego Pomorza Środkowego dla rozwoju innowacji społecznych
  - w koncepcji regionalnego systemu innowacji
  dr Małgorzata Czerwińska – Jaśkiewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
  • Znaczenie infrastruktury logistycznej dla rozwoju regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym
  dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu rolniczych gospodarstw domowych jako kluczowa przesłanka
  rozwoju usług finansowych – w ramach regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym
  dr Agnieszka Strzelecka, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej

  11.00 – 11.45 PANEL II
  Przedsiębiorczość w inteligentnym rozwoju Pomorza Środkowego
  moderator – dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK
  • Piotr Huzar – Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
  • Piotr Jaśkiewicz – Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska
  • Andrzej Mielcarek – Prezes Północnej Izby Gospodarczej Oddział Koszalin
  • dr Romuald Sobieralski – Przewodniczący Rady Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
  • Maciej Zinka – Prezes Meden-Inmed Koszalin

  11.45 – 12.00 Przerwa


  12.00 – 12.45 PANEL III
  Innowacyjne podejście do konkurencyjności Pomorza Środkowego
  moderator –
  dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
  • Piotr Jedliński – Prezydent Koszalina
  • Piotr Bartkiewicz – Dyrektor Oddziału GlobalLogic Poland
  • Waldemar Gorzelak – Prezes Invest-Park Białogard
  • Waldemar Miśko – Burmistrz Karlina
  • Daniel Rak – Burmistrz Szczecinka
  • dr Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz – Politechnika Koszalińska
  • dr Patrycjusz Zarębski – Politechnika Koszalińska

  12.45 – 13.45 Podsumowanie konferencji – dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

  13.45 – 14.00 Lunch

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin