Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję „Nadać znaczenie wydatkom. Rozwój lokalnych firm przez udział w zamówieniach publicznych„, która odbędzie się 2 października (środa) w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Śniadeckich.

Wydarzenie skierowane jest głównie dla przedsiębiorców biorących udział bądź planujących brać udział w postępowaniach zakupowych i przetargach ogłaszanych przez koszalińskie Urzędy.
Podczas jego trwania dowiemy się, jakie kroki planuje podjąć koszaliński ratusz aby jak największa część jego wydatków pozostawała w Koszalinie, a zaproszeni przedsiębiorcy współpracujący z Urzędem opowiedzą o swoich doświadczeniach w skutecznym pozyskiwaniu od niego zleceń.

 

Program: 


10.45 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 12.00 Wdrożenie dobrej praktyki analiz wydatków publicznych pod kątem zwiększania ich wpływu na lokalną gospodarkę w ramach projektu „Making Spend Matter” Sieci Transferu URBACT
Tomasz Czuczak – Sekretarz Miasta Koszalina

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:00 Uczestnictwo lokalnych przedsiębiorców w zamówieniach publicznych – studium przypadku

13:00 – 13:30 Aktualne możliwości pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania dla firm Konkurs RPO – WZ 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF).
Urszula Miller- Grzybowska – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie

13:30 – 14:30 Lunch i dyskusja

 

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Koszalinie we współpracy z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Koszalińską Izbą Przemysłowo - Handlową.

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin