Informujemy że zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 14.09.2020 Rady Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej zwołuje się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków KIPH.

  • Termin: 29 września 2020 r.
  • Godzina: 12.00 pierwszy termin, 12.30 drugi termin w przypadku braku kworum w terminie pierwszym
  • Miejsce: siedziba KIPH. Sala konferencyjna na parterze, ul. Zwycięstwa 126 Koszalin
  • Cel: Obowiązkowe coroczne sprawozdanie Organów Statutowych Izby.

Wszystkich Członków KIPH prosimy o przybycie i potwierdzenie obecności.

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin