Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji skierowanej do inżynierów z Regionu Środkowego Pomorza oraz przyszłych specjalistów, obecnie studentów Wydziału Mechanicznego.

Ideą konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat trendów i nowinek w branży produkcyjnej oraz zaszczepienie tej wiedzy w gronie przyszłych inżynierów jakimi są studenci Politechniki Koszalińskiej oraz uczniowie ostatnich klas szkół średnich zawodowych.

Tematy prelekcji:

 • 10:00 - 11:00
  Temat 1 - "Fizyka, matematyka i algorytmy w systemach widzenia maszynowego."
  Arkadiusz Śmigielski - CEO, OptiNav Sp. z o.o.

 • 11:15 - 12:00
  Temat 2 - "Przykłady wykorzystania aplikacji rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w branżach przemysłowych i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw"
  Ewelina Frank, Sebastian Jadwiszczak - VRS Solutions Europe

 • 12:15 - 13:00
  Temat 3 - "Druk 3D z metalu - inżynieria przyszłości"
  Błażej Bałasz - Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

Imprezą towarzyszącą będzie 4Career czyli giełda karier skierowana zarówno do studentów jak i inżynierów aktywnych na rynku pracy.

Rejestracja: www.evenea.pl/event/4engi2/

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin