„Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

 

                     


                    „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju

   


            „Wspieramy Przedsiębiorców w rozwoju


   

  Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji skierowanej do inżynierów z Regionu Środkowego Pomorza oraz przyszłych specjalistów, obecnie studentów Wydziału Mechanicznego.

  Ideą konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat trendów i nowinek w branży produkcyjnej oraz zaszczepienie tej wiedzy w gronie przyszłych inżynierów jakimi są studenci Politechniki Koszalińskiej oraz uczniowie ostatnich klas szkół średnich zawodowych.

  Tematy prelekcji:

  • 10:00 - 11:00
   Temat 1 - "Fizyka, matematyka i algorytmy w systemach widzenia maszynowego."
   Arkadiusz Śmigielski - CEO, OptiNav Sp. z o.o.

  • 11:15 - 12:00
   Temat 2 - "Przykłady wykorzystania aplikacji rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w branżach przemysłowych i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw"
   Ewelina Frank, Sebastian Jadwiszczak - VRS Solutions Europe

  • 12:15 - 13:00
   Temat 3 - "Druk 3D z metalu - inżynieria przyszłości"
   Błażej Bałasz - Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

  Imprezą towarzyszącą będzie 4Career czyli giełda karier skierowana zarówno do studentów jak i inżynierów aktywnych na rynku pracy.

  Rejestracja: www.evenea.pl/event/4engi2/

   

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin