W imieniu Grupy organizacji biznesowych z regionu Pomorza Środkowego, w tym Koszalińskiej Izby Przemysłowo - Handlowej zapraszamy do udziału w „Debacie Środkowopomorskiej”, która odbędzie się w dniu 2 października 2019 roku (środa) w godzinach 17.00 - 19.00 w sali Biblioteki Publicznej w Koszalinie przy Placu Polonii 1. Debata ma charakter otwarty.

Celem Debaty jest dyskusja dotycząca wspólnych działań na rzecz umocnienia społeczno - gospodarczego Regionu Pomorza Środkowego poprzez utworzenie Województwa Środkowopomorskiego w IX Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W Debacie udział wezmą Kandydaci na Posła na Sejm RP IX Kadencji z Regionu Pomorza Środkowego będący zwolennikami jego utworzenia. W harmonogramie wydarzenia uwzględniliśmy zarówno wystąpienia kandydatów, jak i pytania z widowni. Debatę poprowadzi red. Andrzej Rudnik.

Działania w tej sprawie ponowiliśmy z początkiem 2016 roku angażując w nie organizacje biznesowe w regionie oraz przedsiębiorców. Do tej pory wielokrotnie interpelowaliśmy w tej sprawie do polityków, na szczeblu lokalnym oraz centralnym wysyłając zapytania do Pani Premier Beaty Szydło i Pana Premiera Mateusza Morawickiego, do właściwych Ministrów i Posłów. Popierając nasze stanowisko nie tylko historycznymi obietnicami przez nich składanymi, ale i argumentami ekonomicznymi, które zawarliśmy we wcześniej przedstawianym opracowaniu. Wynikami ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców, którzy opowiedzieli się za powołaniem nowego województwa. Wieloma działaniami informacyjnymi dla mieszkańców regionu, debatą i naukową konferencją tematyczną.

Zapraszamy Państwa do udziału w Debacie, śledzenia i zaangażowania w sprawię powołania Województwa Środkowopomorskiego.

Z naszymi dotychczasowymi dokonaniami można się zapoznać na https://www.facebook.com/srodkowopomorskie/

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin