Zdobądź dodatkowe kwalifikacje i skorzystaj z kursów organizowanych przez OKZ w Koszalinie.

 

 

Informuje, że w najbliższym czasie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Koszalinie planuje rozpoczęcie następujących kursów:

 1. Operator koparkoładowarki kl. III – kurs zakończony egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 2. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i I  – kurs zakończony egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 3. Operator ładowarki jednonaczyniowej  kl. III i I – kurs zakończony egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 4. Operator walca drogowego - kurs zakończony egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 5.  Operator pompy do mieszanki betonowej – kurs zakończony egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 6. Operator zespołów maszyn do produkcji mieszanki betonowej - kurs zakończony egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 7. Spawacz spoin pachwinowych w metodzie MAG lub TIG zgodnie z normą PN-EN ISO 9606 – kurs zakończony egzaminem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach;
 8. Egzaminy odnawiające uprawnienia spawacza spoin pachwinowych i czołowych –
  w firmach po zgłoszeniu  i uzgodnieniu terminu ;
 9. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym - dla przewoźników wykonujących drogowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy  - zakończony egzaminem Instytutu Transportu Samochodowego;
 10. Kursy z zakresu prac wykończeniowych w budownictwie rozpoczęcie po zgłoszeniu
   się 5 chętnych;
 11. Kursy uprawnienia energetyczne gr.1,2 i 3 – zakończony egzaminem Komisji Kwalifikacyjnej URE;
 12. Kierowca wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej -  zakończony egzaminem UDT.
 13. Kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Na wyżej wymienione szkolenia można uzyskać do 80% refundacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Bazu Usług Rozwojowych PARP

 

Informacje w tym zakresie można uzyskać:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

pokój 328, 329,

tel. 515 416 890

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://karrsa.eu/2017/07/uslugi-rozwojowe-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow-przedsiebiorstw-dostepne-w-ramach-bazy-uslug-rozwojowych/

 

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin