Publikacja "Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej w stuleciu niepodległości Polski".

 

 

Uprzejmie informujemy, że Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wydał publikację pt. „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”, dofinansowaną ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, poświęconą przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Opisano w niej przykłady kierowania się w prowadzonej działalności takimi wartościami, jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka – wartościami wpisanymi w polską tradycję państwową i narodową.

Publikacja powstała, ponieważ w społeczeństwie brakuje szerszej wiedzy dotyczącej zasług przedsiębiorców dla rozwoju lokalnych społeczności, a wizerunek polskich przedsiębiorców utrwalany w mediach nie zawsze jest pozytywny i prawdziwy. Pokazując m.in. przykłady, jak współcześni przedsiębiorcy realizacją postulaty Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, staramy się podnosić świadomość Polaków nt. roli biznesu i przedsiębiorców w odzyskaniu niepodległości, odbudowie kraju i budowaniu dobrobytu całego społeczeństwa.

 

>>>Publikacja.

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin