Apel prezesa BCC 

W apelu kierowanym m.in. do środowiska przedsiębiorców, prezes Business Centre Club Marek Goliszewski napisał:

"Trwa spór o Sąd Najwyższy. Niezależnie od racji polityków i prawników wywołuje on negatywne reperkusje w kraju i za granicą. Pogłębia zaniepokojenie przedsiębiorców, przejawiające się m.in. wstrzemięźliwością inwestycyjną..."

"...Potrzebne jest Porozumienie Ponad Podziałami władzy politycznej i opozycji... Dziś mamy w gospodarce dobrą koniunkturę. Ale ona nie trwa wiecznie. NBP sygnalizuje spowolnienie wzrostu gospodarczego od przyszłego roku. Musimy być przygotowani. Naprawdę zwarci i solidarni. Tymczasem prowadzimy wojnę ze sobą i ze światem..."

Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa oficjalnie popiera powyższy apel, z którego pełną treścią można zapoznać się tutaj.

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin