(Projekt zakończony)

„Małymi krokami do wielkich zmian – program reorientacji zawodowej kobiet w regionie”

 

Lider: Fundacja Europejskie Centrum Edukacyjne, Partner: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Szkolenia skierowane są do kobiet pracujących, w przedziale wiekowym 26-44 lat, o niskich kwalifikacjach zawodowych zainteresowanych reorientacją zawodową w branży kosmetyczno-fryzjerskiej, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia skierowane są do osób zamieszkałych w  m. Koszalin lub powiatach: koszalińskim, białogardzkim, szczecineckim, świdwińskim, kołobrzeskim, sławieńskim, drawskim. Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń kompleksowych w zakresie:

SZKOLENIA ZAWODOWE ( do wyboru jeden rodzaj kursu przez uczestniczkę):

  • Kurs kosmetyczny z wizażem
  • Kurs kosmetyczny z przedłużaniem i dekorowaniem paznokci „Nail Art”
  • Kurs kosmetyczny z elementami masażu
  • Kurs fryzjerski z elementami wizażu
  • Kurs kosmetyczny z odnową biologiczną
  • Kurs wizażu z elementami fryzjerstwa
  • Kurs modelowania i przedłużania paznokci

JĘZYKI OBCE (angielski, niemiecki) – do wyboru jeden rodzaj szkolenia.

WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (zakładanie własnej firmy i pozyskiwanie środków na tworzenie i rozwój firmy)

PROMOCJA ZDROWIA (pierwsza pomoc przedmedyczna, dietetyka, profilaktyka zdrowotna – m.in.: samokontrola piersi)

DORADZTWO ZAWODOWE

 


 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin