(Projekt zakończony)

Wyjść z cienia – Kompleksowy program wzmocnienia kwalifikacji i motywacji kobiet pracujących w sieciach handlowych” 

Lider: Fundacja Europejskie Centrum Edukacyjne, Partner: Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.  Szkolenia skierowane są do kobiet w wieku powyżej 45 roku życia, pracujących, w szczególności w sieciach handlowych i w sklepach z wykształceniem: podstawowym, zawodowym, średnim, zamieszkałych w m. Koszalin lub powiatach: koszalińskim, białogardzkim, szczecineckim, świdwińskim, kołobrzeskim, sławieńskim.Projekt przewiduje przeprowadzenie szkoleń kompleksowych w zakresie:

JĘZYKÓW OBCYCH – do wyboru jeden język obcy przez uczestnika:

 • angielski,
 • niemiecki,
 • rosyjski,
 • włoski,
 • hiszpański

SZKOLEŃ ZAWODOWYCH– do wyboru jeden rodzaj szkolenia:

 • fakturowanie z wykorzystaniem programów magazynowych oraz obsługa programów finansowo-księgowych
 • księgowość małej firmy z elementami kadr i płac
 • opiekun osoby starej i niepełnosprawnej
 • kosmetyka z wizażem i modelowaniem paznokci
 • kosmetyka z elementami fryzjerstwa i kreowania wizerunku
 • opiekunka dziecięca
 • masaż klasyczny i rehabilitacyjny
 • florystyka (bukieciarstwo) z aranżacją wnętrz
 • sprzedawca produktów bankowych i ubezpieczeniowych
 • przedstawiciel handlowy

SZKOLEŃ Z OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETUKURSU NAUKI JAZDY KAT.B (dla części uczestniczek)oraz innych dodatkowych form wsparcia.

 


 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin