(Projekt zakończony)

„INNOWACYJNY MENEDŻER – PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR MENEDŻERSKICH ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SZANSĄ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU”

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z partnerem projektu Fundacją Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne realizowała bezpłatne szkolenia dla osób pracujących na stanowiskach menadżerskich, w ramach projektu: „INNOWACYJNY MENEDŻER – PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR MENEDŻERSKICH ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SZANSĄ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU”

Finansowanie:


Szkolenia finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Uczestnicy:


W szkoleniach uczestniczyła kadra zarządzająca różnego szczebla, kobiety i mężczyźni pracujący na samodzielnych stanowiskach w sektorze Mikro i MŚP oraz w innych przedsiębiorstwach i instytucjach, zainteresowani nabyciem nowych lub poszerzeniem kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania kadrami.

Realizacja:


Realizacja projektu rozpoczęła się po podpisaniu umowy, we wrześniu 2008 roku, rekrutacja została zakończona z końcem października 2008 roku. Równolegle prowadziliśmy działania przygotowujące właściwą realizację projektu związane z wyborem trenerów, programów, obsługi logistycznej, działania promocyjne i rekrutacyjne. Pierwsza grupa menedżerów rozpoczęła cykl szkoleniowy w listopadzie 2008 roku a ostatnia zakończyła szkolenia w październiku 2009 r. Pracowaliśmy z ośmioma grupami szkoleniowymi i dwoma zespołami trenerów.Szkolenia ukończyło 98 osób. Zajęcia odbywały się w soboty i niedziele.

Cały Projekt zakończymy z końcem listopada 2009 r.

 

Link do strony programu : www.efs.gov.pl

>>> Ulotka

 


 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin