Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  Podsumowanie debaty obywatelskiej nt. środkowopomorskiego.

   

  2 października 2019 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się debata nt. województwa środkowopomorskiego. Organizatorem wydarzenia były organizacje przedsiębiorców z Pomorza Środkowego tj. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza, Business Center Club (BCC) Loża Koszalińska oraz Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem nt. debaty na portalu koszalininfo.pl.

  >>>Artykuł.

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin