Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

 

                     


                    „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców

   


            „Od 30 lat wspieramy Przedsiębiorców


  Prezes KIPH Przewodniczącym pierwszej Rady Uczelnianej Politechniki Koszalińskiej.

   

   

  Senat Politechniki Koszalińskiej wybrał pierwszą Radę Uczelnianą, jej Przewodniczącym został prezes KIPH Piotr Huzar. Siedem osób liczy pierwsza w historii Politechniki Koszalińskiej Rada Uczelni. Sześciu jej członków zostało 17 kwietnia br. wybranych głosami Senatu Politechniki Koszalińskiej. Konieczność utworzenia tego rodzaju ciała doradczego wynika ze znowelizowanej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Rada jest niezależna od rektora i Senatu. W skład rady weszło trzech przedstawicieli wspólnoty akademickiej oraz trójka osób spoza uczelni, w tym dwóch jej absolwentów. Do rady wejdzie również przewodnicząca Parlamentu Studentów.

   

  Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

  ul. Zwycięstwa 126

  75-614 Koszalin

  tel. 94 3488645

  tel./fax 94 3423103

  adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

  Prezes Zarządu - Piotr Huzar

  tel. 609 695 797

  Działalność KIPH

  Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

  Dojazd

  © 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

  Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin