Prezes KIPH Przewodniczącym pierwszej Rady Uczelnianej Politechniki Koszalińskiej.

 

 

Senat Politechniki Koszalińskiej wybrał pierwszą Radę Uczelnianą, jej Przewodniczącym został prezes KIPH Piotr Huzar. Siedem osób liczy pierwsza w historii Politechniki Koszalińskiej Rada Uczelni. Sześciu jej członków zostało 17 kwietnia br. wybranych głosami Senatu Politechniki Koszalińskiej. Konieczność utworzenia tego rodzaju ciała doradczego wynika ze znowelizowanej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Rada jest niezależna od rektora i Senatu. W skład rady weszło trzech przedstawicieli wspólnoty akademickiej oraz trójka osób spoza uczelni, w tym dwóch jej absolwentów. Do rady wejdzie również przewodnicząca Parlamentu Studentów.

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin