Podsumowanie konferencji Szanse i zagrożenia rozwoju Pomorza Środkowego w wykonaniu Studia HD Platon Politechniki Koszalińskiej.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia podsumowania konferencji "Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Pomorza Środkowego" przygotowanego przez Studio HD Politechnika Koszalińska. Koszalińska Izba Przemysłowo - Handlowa była współorganizatorem tego wydarzenia.

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin