I KONKURS "LOGISTYK PRZYSZŁOŚCI" ZA NAMI.

Informujemy, że KIPH objęła I edycję konkursu "Logistyk Przyszłości" organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej swoim patronatem.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania problematyką współczesnej i przyszłej logistyki. Konkurs skierowany jest do uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kształcących się w zawodach technik logistyk, technik spedytor oraz zainteresowanych branżą TSL (Transport - Spedycja - Logistyka).

12 kwietnia br. w auli Politechniki Koszalińskiej odbył się finał konkursu, w którym poznaliśmy zwycięzców:

  • I miejsce- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
  • II miejsce- Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie
  • III miejsce- Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie

Gratulujemy zwycięzcom, uczestnikom oraz organizatorom konkursu.

>>>O konkursie.

>>>Galeria.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin