Przedsiębiorcy z branż dotkniętych obostrzeniami znajdują się obecnie na skraju wytrzymałości. Kwarantanna narodowa została przedłużona co najmniej do końca stycznia w wyniku czego coraz częściej słyszy się o „obywatelskim nieposłuszeństwie” i planach otwierania firm pomimo zakazu. 

Informujemy, że w związku z powyższym w imieniu środowiska przedsiębiorców w dniu 19 stycznia br. wystosowaliśmy do Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie apel o rozsądek i zrozumienie podczas ewentualnych kontroli w firmach, przedstawiając jednocześnie punkt widzenia podmiotów znajdujących się w głębokim kryzysie. Liczymy na to, że zagwarantowana w Konstytucji Biznesu zasada proporcjonalności i adekwatności w stosunku do przedsiębiorców będzie w tym przypadku respektowana a przeprowadzane kontrole nie będą miały znamion nękania przedsiębiorców walczących  o przetrwanie swoje i swoich pracowników.

 

Treść Apelu:

Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca środowisko lokalnych przedsiębiorców z wielkim niepokojem przyjęła wiadomość o kontunuowaniu „kwarantanny narodowej” po 17 stycznia br. Przedłużający się lockdown i kolejne ograniczenia pogarszają, i tak już trudną sytuację wielu przedsiębiorców, w wyniku czego stoi przed nami realne widmo zapaści gospodarczej.

Niestety w branżach, które objęte są w tej chwili szczególnymi rygorami bądź zakazem działalności (m.in. gastronomiczna, hotelowa, fitness) sytuacja jest tragiczna. Utrzymywanie obowiązujących ograniczeń po 17 stycznia, powoduje ryzyko fali bankructw w sektorach nimi objętych, oraz rozprzestrzenienia się kryzysu również na sektory powiązane. Przedsiębiorcy, którzy w chwili obecnej  ponoszą największe konsekwencje nieprzygotowania systemu opieki zdrowotnej na epidemię są na skraju wytrzymałości psychicznej i finansowej. Coraz częściej słyszy się o przypadkach „nieposłuszeństwa obywatelskiego”, które dla wielu jest jedyną możliwością ratowania miejsc pracy oraz dorobku życia - firm które powstawały w wyniku wielu lat ciężkiej pracy. Postępowanie takie spowodowane jest z jednej strony  bezsilnością i poczuciem niesprawiedliwości, a z drugiej strony potrzebą walki o przedsiębiorstwa „do upadłego”, nawet kosztem łamania obowiązujących zasad. Należy tutaj zaznaczyć, że podjęcie takich decyzji ułatwiają przypadki uchylania przez sądy mandatów, które były nakładane na przedsiębiorców otwierających swoje firmy pomimo zakazu. Sądy wskazują wprost na niezgodność obostrzeń z Konstytucją RP.

W związku z powyższym w imieniu środowiska przedsiębiorców zwracamy się z serdeczną prośbą i apelujemy, aby funkcjonariusze wykonujący swoje czynności podczas spodziewanych kontroli w firmach wykazali się rozsądkiem i zrozumieniem. Sytuacja jest wyjątkowa i trudna a nadgorliwe działania mogą spowodować jedyne jej pogorszenie.  W chwili obecnej szczególnie potrzebne jest wszystkim z nas zrozumienie i wzajemne wsparcie. Przetrwajmy wspólnie przez ten trudny okres aby moc dalej normalnie funkcjonować.

 

Skan dokumentu:

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin