W dniu 5 lutego 2020r. wraz z 23 organizacjami środowiska gospodarczego oraz 20 przedstawicielami samorządów (w tym Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego) wystosowaliśmy apel do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zaapelowaliśmy o wsparcie dla branży turystycznej na terenie w.w województw.

Treść apelu:

 

 

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin