W dniu 13 listopada, wraz z pozostałymi organizacjami zrzeszającymi Przedsiębiorców z terenu Pomorza Środkowego wystosowaliśmy apel do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Zaapelowaliśmy o wsparcie dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej II falą pandemii koronawirusa, ze szczególnym wskazaniem na najbardziej dotknięte branże.

Treść apelu:

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin