Z satysfakcją informujemy, że na wniosek naszej Izby Pan Wiesław Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Kształcenia Zawodowego Koszalin Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku (firmy członkowskiej KIPH) został powołany przez Starostę Koszalińskiego na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy. Jednocześnie będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego Organu.
 
Głównym celem rad rynku pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym.
 
Jesteśmy głęboko przekonani, że profesjonalizm, zaangażowanie i olbrzymie doświadczenie naszego przedstawiciela wniesie dużą wartość do prac tak ważnego dla lokalnego biznesu Gremium.
 
Więcej o Powiatowych Radach Rynku Pracy przeczytają Państwa pod tym >>>linkiem
 
 
 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin