Informujemy, że wraz z pozostałymi organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców z regionu Pomorza Środkowego w dniu 31.07.2020 skierowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zapytanie o termin powstania obiecanego Województwa Środkowopomorskiego. Zapytanie powstało w wyniku dyskusji w przestrzeni publicznej nt. rzekomo prowadzonych prac na zmianą podziału administracyjnego kraju i oddzieleniem Warszawy od obszarów ościennych.

 

Treść dokumentu:

W chwili obecnej, gdy opadły już emocje związane z wyborami prezydenckimi, czas znowu powrócić do normalnej pracy parlamentarnej.

W ciągu ostatnich dni w przestrzeni medialnej znów pojawiło się sporo doniesień o planowanym nowym podziale administracyjnym Polski. Dotyczą one w większości sprawy podziału województwa mazowieckiego na dwa osobne województwa. Trudno nam ocenić, czy prace w tym kierunku są już prowadzone w zaciszu gabinetów, czy może jest to „dziennikarska kaczka” powodująca duży niepokój społeczny w całej Polsce. Tak czy inaczej sprawa podziału województwa mazowieckiego to tylko wierzchołek góry lodowej, która nosi nazwę „Nowy ład administracyjny Polski”.

Ostatni podział administracyjny kraju był przeprowadzony ponad 21 lat temu, kiedy nikt nie widział horyzontu naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a do NATO mieliśmy wejść dopiero za kilka miesięcy. Od tego czasu w naszym kraju zaszły ogromne zmiany, w szczególności gospodarcze oraz społeczne i najwyższy więc czas na to, aby podział administracyjny za tymi zmianami podążył, a najlepiej, aby w swej strukturze je wyprzedzał. Obecny układ sił politycznych pozwala na przeprowadzenie takiej reformy, a oprócz tego jest na to dosyć czasu, aby ją solidnie przygotować i przeprowadzić.

W tym świetle niezwykle istotna jest sprawa Pomorza Środkowego – regionu o prawie milionowej społeczności, spójnego kulturowo, społecznie i gospodarczo, a od 1998 roku stopniowo wykluczanego gospodarczo, komunikacyjnie i mentalnie, nie posiadającego swojego sejmiku, przedstawiciela rządu (wojewody), regionalnego programu operacyjnego czy strategii rozwoju.

My jako grupa inicjatywna powstania Województwa Środkowopomorskiego, pragniemy jeszcze raz przypomnieć obietnice składane wielokrotnie przez polityków obecnie rządzącej formacji, dotyczące konieczności powstania na naszym terenie nowego województwa. Obietnice takie padały z ust między innymi p. Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, p. Prezydenta Andrzeja Dudy, p. Premier Beaty Szydło czy też ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Od wielu lat w tej kwestii nic się nie dzieje, a wręcz przeciwnie, region nasz jest coraz bardziej marginalizowany (ostatnio zlikwidowany został Urząd Morski w Słupsku), a jego rozwój jest coraz bardziej uzależniony od decyzji zapadających w Szczecinie i Gdańsku.

 

PYTAMY WIĘC RAZ JESZCZE – PANIE PREMIERZE KIEDY BĘDZIEMY MIELI WOJEWÓDZTWO ŚRODKOWOPOMORSKIE ?

 

Wysłany dokument:

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin