Działając w imieniu Inicjatywnej Grupy Utworzenia Województwa Środkowopomorskiego zawiązanej przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie obywatelskie pn. „Pomorze Środkowe wczoraj - dziś - jutro”, które odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku w godzinach 17.0019.00 w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Więcej informacji, agenda spotkania >>> https://www.facebook.com/events/365827317595438/

Do udziału zachęcamy wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli urzędów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a przede wszystkim mieszkańców regionu.

Do zobaczenia na spotkaniu!

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin