Jako współorganizator serdecznie zapraszamy na konferencję SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REGIONU POMORZA ŚRODKOWEGO pod patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala

Termin konferencji:

27 lutego 2019 r. godz. 10.00 - 14.00

Miejsce Konferencji:

Wydział Nauk Ekonomicznych
Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin

Celem głównym konferencji jest analiza i ocena szans oraz zagrożeń w rozwoju społeczno-gospodarczym wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i zachodniej części województwa pomorskiego, będących częściami Regionu Pomorza Środkowego. Celem szczegółowym jest identyfikacja możliwości rozwoju rejonów i obszarów wiejskich oraz miast i miejscowości Pomorza Środkowego. Uczestnikami konferencji są samorządowcy: prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, przedsiębiorcy Regionu Pomorza Środkowego oraz pracownicy naukowi Politechniki Koszalińskiej i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

>>> Program konferencji i informacje szczegółowe

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin