Środki z Unii Europejskiej, umiejętnie dobrany konkurs i skutecznie złożona aplikacja,

mogą znacznie zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy i spowodować krok milowy w jej rozwoju.

Jeśli więc masz ciekawy pomysł, a do jego realizacji potrzebne Ci są środki finansowe,

skorzystaj ze spotkania z naszymi Członkami Anną Kalinowską, przedstawicielem Firmy Konsultingowej Quadrivium

oraz Damianem Sobolewskim, przedstawicielem firmy Prior Consulting Sp. z o.o.

którzy pomogą Państwu ten pomysł przekuć w sukces.

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Firma Konsultingowa Quadrivium
we współpracy z Prior Consulting Sp. z o.o.

zapraszają na spotkanie :


„ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ - działanie 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego

Woj. Zachodniopomorskiego - Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw"

 

 

Spotkanie poprowadzą:

Anna Kalinowska - ekonomistka, trener biznesu, z sukcesami prowadzi własną firmę od 2009 roku. Posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotycząca funduszy europejskich oraz szeroko pojętych finansów. Ukończyła studia wyższe: marketing, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe: rachunkowość, analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autorka wielu wdrożonych i rozliczonych projektów inwestycyjnych i szkoleniowych.

 

 

 

Damian Sobolewski – doradca specjalizujący się w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla firm z sektora MSP. Wraz ze swoją firmą Prior Consulting Sp. z o.o. w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 zrealizował ok. 200 projektów inwestycyjnych związanych zarówno z budową sieci szerokopasmowych, realizacją prac badawczych, jak również prostych projektów inwestycyjnych na łączną sumę ok. 300 mln zł.

 

O konkursie

 

Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

 • Nabór planowany jest od 03.12.2018 do 01.03.2019.
 • Konkurs skierowany jest do MŚP.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł.

Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Więcej informacji: http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-typ-projektu-0

 

Dodatkowo podczas spotkania zostanie omówiony harmonogram konkursów RPO na rok 2019.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 6 grudnia o godzinie 15.00 w City Boxie, Rynek Staromiejski 14, Koszalin.

Planowany czas trwania szkolenia do 2 godzin.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin