P.U.H. "SOLO-MAR" nową firmą zrzeszoną w KIPH.

 

 

Z radością informujemy, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SOLO-MAR” jest nowym Członkiem KIPH.

 

Firma zajmuje się produkcją lodu łuskowego na kutry rybackie, do przetwórstwa spożywczego i handlu. Obecnie możliwości produkcyjne fabryki to około 700 T/rok. Dodatkowo firma jest dyspozycyjna całą dobę. Łatwo do Solo-Mar dotrzeć zarówno drogą lądową, jak i wodną.

Przedsiębiorstwo prowadzi również projekt badawczo-rozwojowy „Pozyskiwanie białka z owadów z wykorzystaniem odpadów organicznych”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy na stronie www.solo-mar.com oraz do współpracy i korzystania z oferowanych usług.

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin