Wskaż "Problemy z zatrudnieniem cudzoziemców spoza Unii Europejskiej" i wypełnij kwestionariusz.

 

 

W imieniu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety "Problemy z zatrudnieniem cudzoziemców spoza Unii Europejskiej" (2018).

Kwestionariusz dotyczy problemów, z jakimi borykają się pracodawcy w trakcie procedury legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców spoza Unii Europejskiej w Polsce.

Ankieta pozwoli zdiagnozować najczęstsze problemy i wątpliwości po stronie pracodawców. W ramach kampanii społecznej "Partnerstwo i Zatrudnienie" Polsko-Ukraińska Izba Gospodarczej przygotuje dla Państwa z serię artykułów eksperckich, w których odpowie na najbardziej interesujące zagadnienia.

 

>>>Kwestionariusz.

>>>O kampanii.

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin