Polsko-Białoruskie Forum Biznesu, 24 października 2018 r.

Termin i miejsce: 24 października 2018 r., o godz. 930 - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa.

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej przy współpracy z Senatem RP, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową zapraszamy do wzięcia udziału w Polsko-Białoruskim Forum Biznesu towarzyszącym wizycie w Polsce p. Michaiła Miasnikowicza, Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś. Ze strony białoruskiej w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele 38 białoruskich przedsiębiorstw z branży spożywczej, maszynowej, finansowej, meblarskiej, metalurgii, bankowości, samochodowej, elektromaszynowej, handlowej, odzieżowej, chemicznej i wielu innych.

Celem wydarzenia jest pogłębienie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Białorusią, a także ułatwienie bezpośrednich kontaktów między przedsiębiorcami z obydwóch krajów. Po Forum odbędą się spotkania B2B.

Program wydarzenia:

>>>Link

Darmowa rejestracja online:

>>>Link

Lista uczestników:

>>>Wersja polska (nazwy branż)

>>>Wersja rosyjska (z opisem)

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin