4Engi i 4Career czyli konferencja nowoczesnych rozwiązań dla inżynierów oraz giełda karier.

Konferencja 4Engi

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej zapraszają do udziału w konferencji skierowanej do inżynierów z Regionu Środkowego Pomorza, przyszłych specjalistów (studentów Wydziału Mechanicznego, uczniów szkół technicznych i zawodowych) oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Ideą konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat trendów i nowinek w branży produkcyjnej oraz zaszczepienie tej wiedzy w gronie przyszłych inżynierów i wszystkich uczestników wydarzenia.

Tematy prelekcji:

1000 – 1100 Projekt Elektrycznego Kotła C.O. (przebudowa i udoskonalenie istniejącego modelu na potrzeby rynku UK) Marcin Łyczko Kospel S.A.
1115 – 1200 Nowoczesne Metody Badawcze Realizowane przez UDT (emisja akustyczna, wczesne nieinwazyjne wykrywanie wad konstrukcji) Urząd Dozoru Technicznego.
1215 – 1300 Wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w branży szkoleniowej. Marek Liban, Virtual Reality Solutions.

 

Dodatkowo:

  • prezentacja elektrycznego pojazdu – Tesla – elektromobilność,
  • prezentacja ofert pracy dla studentów przez przedstawicieli przemysłu,
  • pokazy dokonań nauczycieli akademickich i kół naukowych Wydziału Mechanicznego PK,
  • prezentacja mobilnego laboratorium UDT,
  • pokaz możliwości wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Imprezą towarzyszącą będzie Forum Kariery – 4Career czyli giełda pracy skierowana zarówno do studentów jak i inżynierów aktywnych na rynku pracy.

Korzyści z udziału dla studentów i uczniów:

  • Poszerzenie wiedzy zgodnie z profilem wykształcenia i zainteresowaniami.
  • Możliwość poznania przyszłych pracodawców.

Korzyści z udziału dla firm i ich pracowników:

  • Podkreślenie swojej obecności na rynku.
  • Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi praktykantami i przyszłymi pracownikami zainteresowanymi pracą w branży.
  • Umożliwienie swoim pracownikom zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń z innymi inżynierami.

>>>Darmowa rejestracja.

>>>Dołącz do wydarzenia na facebook'u.

 

Plakat Konferencja 4Engi

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin