Dotacje dla Twojej Firmy – bezpłatne spotkanie w Koszalinie z ekspertami NCBR!

Termin i miejsce: 29 sierpnia w godz. 9:45-13:40 – City Box Koszalin.

NCBR dla firm to cykl spotkań organizowanych z myślą o potrzebach przedsiębiorców, na których będziecie mogli Państwo poznać ofertę wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla rozwoju Państwa biznesu. Eksperci zaprezentują możliwości uzyskania dotacji na działania, które pozwolą Państwa firmie na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług.

Spotkania organizowane są zarówno z myślą o przedsiębiorcach, którzy jeszcze nie korzystali ze wsparcia NCBR oraz tych, którzy realizowali bądź są w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji wraz z agendą wydarzenia znajdą Państwo na stronie: www.ncbrdlafirm.pl/spotkanie-w-koszalinie

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin