Projekt „Making Spend Matter” – czyli wpływ wydatków publicznych na lokalną gospodarkę.

W dniu 31 lipca 2018 r. w Koszalinie miała miejsce wizyta studyjna lidera i głównego eksperta projektu „Making Spend Matter” – „Nadać znaczenie wydatkom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT III na lata 2014 – 2020.

Projekt „Making Spend Matter”, do którego w II fazie przyłączy się Miasto Koszalin, wprost nawiązuje do zrealizowanego przez samorząd we współpracy z Lokalną Grupą URBACT w l. 2015-2018 projektu PROCURE, którego celem było wypracowanie Zintegrowanego Planu Działania zmierzającego do wykorzystania w jak największym stopniu wydatkowanych środków publicznych dla dobra lokalnej gospodarki.

Istotą projektu „Making Spend Matter” jest przeszczepienie dobrej praktyki Miasta Preston z Wielkiej Brytanii wykonywania cyklicznych analiz wydatków publicznych pod kątem zwiększania ich wpływu na lokalną gospodarkę do innych uczących się miast w Sieci Transferu URBACT.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na kontynuację tematyki podjętej w projekcie PROCURE oraz możliwość zapoznania się ze szczegółami technicznymi dobrej praktyki Miasta Preston i zbudowanie podobnego mechanizmu analiz wydatków i oceny ich wpływu na gospodarkę i sprawy społeczne na gruncie lokalnym.

Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa jest aktywnym członkiem Lokalnej Grupy URBACT od samego początku jej powstania.

 

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin