OFICJALNIE POWITALIŚMY W IZBIE ZENALUMINIUM SP. Z O.O., ZIELONĄ OKIENNICĘ ORAZ LASLAND SP. Z O.O.

Podczas ostatniego spotkania z cyklu "Kulturalnie o Biznesie" mieliśmy przyjemność powitać w gronie firm izbowych trzy nowe firmy:

Na zdjęciu od lewej:

  • Pan Łukasz Kwiatkowski - Właściciel Zielonej Okiennicy oraz Wiceprezes ZenAluminium Sp. z o.o.
  • Pan Wojciech Lis - Prezes Lasland sp. z o.o. właściciela marki KRONEN
  • Pan Piotr Huzar - Prezes Koszalińsiej Izby Przemysłowo - Handlowej

Serdecznie witamy w Izbie!

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin