RAPORT – „WOJEWÓDZTWO ŚRODKOWOPOMORSKIE OD 2020 - ARGUMENTY i OŚWIADCZENIA PRZEMAWIAJĄCE ZA KONIECZNOŚCIĄ POWOŁANIA”.

25 kwietnia br. w Park Cafe odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowany został raport raport „WOJEWÓDZTWO ŚRODKOWOPOMORSKIE OD 2020 - ARGUMENTY i OŚWIADCZENIA PRZEMAWIAJĄCE ZA KONIECZNOŚCIĄ POWOŁANIA”.

Dokument opracowany został w ramach prac zespołu zwolenników powołania województwa środkowopomorskiego, utworzonego z inicjatywy organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

Publikację raportu znajdą Państwo poniżej.

>>>Raport „Województwo Środkowopomorskie od 2020 – Argumenty i oświadczenia przemawiające za koniecznością powołania”.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin