PRZEDSTAWICIELE KIPH NA JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH NIEMIECKICH SPOTKAŃ GOSPODARCZYCH.

W dniu 12 marca Prezes Zarządu KIPH Piotr Huzar oraz Wojciech M. Nawracała z firmy członkowskiej Polon International uczestniczyli w corocznym spotkaniu BVMW - Niemieckiego Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (BVMW 2018 Deutscher Mittelstand), które odbyło się w Berlinie.

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 3,5 tysiąca niemieckich przedsiębiorców. BVMW jest niezależnym politycznie stowarzyszeniem, które obsługuje wszystkie branże handlowe i zawody oraz reprezentuje interesy małych i średnich przedsiębiorstw w polityce, władzach administracyjnych, związkach zawodowych i dużych firmach. W chwili obecnej dobrowolnie zrzesza około 600 tysięcy niemieckich firm, równolegle do niemieckich Izb Gospodarczych.

Podczas spotkania, dzięki wcześniejszym kontaktom firmy Polon International nawiązano dialog pomiędzy władzami organizacji (KIPH i BVMW) i omówiono obszary możliwej przyszłej współpracy. Zakłada się że wypracowanie dobrych relacji ze stroną niemiecką zaowocuje wymiernymi korzyściami dla Członków KIPH współpracujących bądź planujących współpracować z naszymi zachodnimi sąsiadami.

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin