LASLAND SP. Z O.O. WSTĄPIŁA W POCZET CZŁONKÓW KIPH

Dumnie informujemy, że firma Lasland Sp. z o.o. wstąpiła w poczet Członków Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

 

Spółka zajmuje się wydobywaniem torfu oraz produkcją i sprzedażą wysoko specjalistycznego podłoża roślinnego. Atutem firmy są zasoby torfu wysokiego, o różnym stopniu rozkładu, który wydobywany jest z duża pieczołowitością różnymi metodami, co pozwala uzyskiwać surowiec o różnej strukturze i właściwościach fizycznych. To z kolei umożliwia tworzenie strukturalnie optymalnych podłoży dla wybranych grup roślin. Lasland w swojej ofercie posiada podłoża i nawozy dla różnych rodzajów roślin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z produktami firmy na stronie www, potencjalnych partnerów biznesowych do współpracy ze spółką, a wszystkich do polubienia profilu firmy na facebook’u.

 

>>>Strona www

>>>Profil facebook.

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Zwycięstwa 126

75-614 Koszalin

tel. 94 3488645

tel./fax 94 3423103

adres e-mail: kiph@kiph.com.pl

Prezes Zarządu - Piotr Huzar

tel. 609 695 797

Działalność KIPH

Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji..."

Dojazd

© 2018 KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa

Projektowanie i tworzenie stron internetowych Koszalin