Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 
Projekty i szkolenia


?Podniesienie umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych uczniw Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy wsppracy z lokalnym otoczeniem spoeczno-gospodarczym"

Mamy przyjemno poinformowa, e wraz z Przedsibiorstwem Organizacji Wdroze ?AYA", organem zarzdzajcy szkoami Computer College rozpoczynamy realizacj projektu ?Podniesienie umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych uczniw Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy wsppracy z lokalnym otoczeniem spoeczno-gospodarczym".

Celem projektu jest dostosowanie kompetencji zawodowych 54 uczniw PTI do wymaga lokalnego rynku pracy w brany informatycznej. Podstawowym dziaaniem bdzie modyfikacja programu nauczania w ramach innowacji pedagogicznej. Warto projektu wynosi 919 930,00 z. Poziom dofinansowania UE wydatkw kwalifikowalnych projektu wynosi 85%.

Dziaania i oczekiwane efekty:

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie indywidualnych konsultacji. Wsparciem objtych zostanie 60 uczniw Publicznego Technikum Informatycznego.
 2. Szkolenia specjalistyczne z obszaru informatyki (CIW/CompTIA, Microsoft, CISCO itp.). Szkolenia zakocz si egzaminem. 54 uczestnikw otrzyma certyfikaty uznawane w brany za kwalifikacje zawodowe.
 3. 54 uczniw ukoczy patne, miesiczne, stae realizowane u pracodawcw, zwizanych z bran IT i e-commerce i zdobdzie dowiadczenie zawodowe.

Szkoa PTI nawie wspprac z przedsibiorstwami w zakresie modernizacji programu nauczania. Projekt umoliwi uczniom uzyskanie nowych umiejtnoci, wpynie na popraw samooceny i uatwi przyszym absolwentom znalezienie pracy, m.in. w lokalnych firmach, w ktrych uczestnicy bd odbywa stae. Uczniowie nie bd ponosi kosztw zwizanych z udziaem w projekcie. Realizator projektu cakowicie sfinansuje koszt szkole i egzaminw. Uczniom mieszkajcym poza Koszalinem zostanie zapewniony zwrot kosztw dojazdu na zajcia (w weekendy) oraz sta. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymaj stypendium staowe w wysokoci 1600 z brutto.

Projekt realizowany przez Computer College przy POW "AYA" w partnerstwie z Koszalisk Izb Przemysowo-Handlow.

Zaczniki:

>>>Formularz zgoszeniowy uczestnikw projektu.

>>>Owiadczenie uczestnika projektu.

>>>Deklaracja udziau w projekcie dla PTI Computer College.

>>>Umowa uczestnictwa w projekcie.

>>>Regulamin uczestnictwa w projekcie.

>>>Harmonogram zaj dla uczestnikw projektu.


 

USUGI SZKOLENIOWE FIRM ZRZESZONYCH W KIPH

Informacje na temat usug szkoleniowych firm zrzeszonych:

 • OKZ w Koszalinie szkolenia i kursy ukierunkowane zawodowo ? zobacz.
 • Centrum Doskonalenia Zawodowego Unia Sp. z o.o. oferuje szerok gam szkole i kursw zawodowych, ale rwnie szkole z zakresu prawa czy z zakresy marketingu i przedsibiorczoci ? zobacz.
 • Vademecum Ochrony Pracy ? szkolenia w zakresie szeroko rozumianej polityki bezpieczestwa pracy ? zobacz.
 • Fundacja Owiatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne posiada w ofercie wiele rnorodnych szkole, kursw akredytowanych i kwalifikacyjnych kursw zawodowych ? zobacz.
 • iAML - nowatorski system wsparcia przeciwdziaaniu prania pienidzy ? zobacz.
 • Koszaliska Agencja Rozwoju Regionalnego ? szkolenia menaderskie, z zakresu prawa, zarzdzanie zespoem, zarzdzanie projektami unijnymi ? zobacz.
 • Mc2 Strefa Kreatywnoci - Szkolenia z zakresu umiejtnoci psychologicznych w biznesie, Warsztaty rozwoju osobistego, Coworking ? zobacz.
 • Quadrivium Firma Konsultingowa ? szkolenia z prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji ? zobacz.
 • Seka S.A. Oddzia w Koszalinie ? szkolenia z zakresu BHP i ppo, pierwsza pomoc, energetyczne ? zobacz.
 • Spektrum ? Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (ODO, ABI), coaching, szkolenia oglnorozwojowe ? zobacz.
 • ZETO Koszalin ? szkolenia z zakresu bezpieczestwa danych osobowych, obsugi oferowanych przez firm systemw, z zakresu podpisu elektor niczego ? zobacz.
 • AJKAN Szkolenia ? szkolenia jzykowe m.in. rosyjski, woski, angielski, ale rwnie i jzyk polski dla obcokrajowcw ? zobacz.
 • Centrum Mediacji, Rozwoju i otwartej Komunikacji VIA ? coaching, doradztwo, zarzdzanie kryzysem, zmian, szkolenia negocjacyjne ? zobacz.
 • windhunter_academy ? to centrum szkoleniowe dedykowane brany energetyki wiatrowej ? zobacz.


 

KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw

PROJEKT WSPӣFINANSOWANY ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ

KOSZALISKA IZBA PRZEMYSOWO - HANDLOWA JEST PARTNEREM W PROJEKCIEKIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOCI POLSKICHPRZEDSIBIORSTW,IUCZESTNICZY W PRACACH PODSIECI:

Aktywizacja Zawodowa Kobiet:

Usugi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej; promocja zatrudnienia kobiet, porednictwo w tym zakresie.

Legalizacja:

Usugi legalizacji dokumentw handlowych i karnety ATA.

Lex:

Usugi prawne dla firm;

Opiniowanie propozycji polskich i unijnych aktw prawnych;

Proponowanie aktw prawnych;

Udzia w procedurach odwoawczych.

Lobbing:

Dziaalno lobbingowa na rzecz promocji przedsibiorczoci, wzrostu konkurencyjnoci polskiej gospodarki oraz promocji samorzdu gospodarczego jako instrumentu sucego powyszym celom.

Szkolenia:

Szkolenia w rnych formach oferowane firmom przez izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz ekspertw wsppracujcych zKIGNET-em, a take technologiie-learning.

wicej?

 

KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw

PROJEKT WSPӣFINANSOWANY ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego


KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjnoci polskich przedsibiorstwto projekt, wramach ktregotworzone s nowe wysokiej jakoci usugi dla polskich maych i rednich przedsibiorstw. Dziaalno sieci jest oparta na instytucjach wspierania przedsibiorczoci ? gwnie izbach gospodarczych.

Gwnym celem Projektu, ktry zakoczy si 30 wrzenia 2007 jest:

zwikszeniezasigu, zakresu i jakoci wiadczonych przez izby usug dla przedsibiorstw i spoecznoci lokalnych,

uzyskanietrwaoci tych usug w dugim okresie czasu przez stworzenie mechanizmu ich samoistnego rozwoju,

opracowywaniekompleksowych strategii, co zapewni polskim przedsibiorstwom usugi doradcze i szkoleniowe na najwyszym poziomie

wyrwnanienegatywnych rnic w rozwoju przedsibiorstw z rnych regionw oraz zwikszenie konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw

ZADANIA

Stworzenie przez KIG z udziaem czonkowskich izb wyspecjalizowanychsieciusugdla przedsibiorstw

Stworzenie wsplnych baz danych dostpnych dla czonkw sieci, innych izb, klientw

Utworzenie grup eksperckich z rnych obszarwmerytorycznych,wiadczcychusugi dla przedsibiorstw za porednictwem czonkw sieci

Stworzenie mechanizmu i instrumentw komunikacji i wsppracyizb ?uczestnikwpodsieci

Zdefiniowanie norm dla usug oferowanych przez sie KIGNET

Uzupenienie brakw infrastruktury dla wiadczonych usug w izbach uczestniczcych w KIGNET

Stworzenie systemu ustawicznego szkolenia dla pracownikw sieci

Wsplna promocja usug poszczeglnych sieci

PODSIECI USUGOWE W PROJEKCIE

PROFIL MERYTORYCZNY? 17 podsieci

(zorientowane na dan dziedzin, bdc przedmiotem zainteresowania firm)

PROFIL FUNKCJONALNY? 3 podsieci

(zorientowany na dany typ usugi)

PROFIL MERYTORYCZNY

KIGNET Jednolity Rynek Europejski

KIGNET Rynki Zagraniczne

KIGNET Marka

KIGNET Kadry

KIGNETe-Biznes

KIGNET Przedsibiorczo

KIGNET Marketing

KIGNETLex

KIGNET Finanse

KIGNET Innowacje

KIGNET Legalizacja

KIGNET Jako

KIGNET Usugi Komunalne

KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet

KIGNET Ochrona rodowiska

KIGNET Biznes Partner

KIGNET Lobbing

PROFIL FUNKCJONALNY

KIGNETInfo

KIGNET Doradztwo

KIGNET Szkolenia

KOSZALISKA IZBA PRZEMYSOWO - HANDLOWA JEST PARTNEREM W PROJEKCIEKIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOCI POLSKICHPRZEDSIBIORSTW,IUCZESTNICZY W PRACACH PODSIECI:

Aktywizacja Zawodowa Kobiet:

Usugi informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej; promocja zatrudnienia kobiet, porednictwo w tym zakresie.

Legalizacja:

Usugi legalizacji dokumentw handlowych i karnety ATA.

Lex:

Usugi prawne dla firm;

Opiniowanie propozycji polskich i unijnych aktw prawnych;

Proponowanie aktw prawnych;

Udzia w procedurach odwoawczych.

Lobbing:

Dziaalno lobbingowa na rzecz promocji przedsibiorczoci, wzrostu konkurencyjnoci polskiej gospodarki oraz promocji samorzdu gospodarczego jako instrumentu sucego powyszym celom.

Szkolenia:

Szkolenia w rnych formach oferowane firmom przez izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz ekspertw wsppracujcych zKIGNET-em, a take technologiie-learning.

wicej?

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence