Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
Realizowane

?Podniesienie umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych uczniw Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy wsppracy z lokalnym otoczeniem spoeczno-gospodarczym"

Mamy przyjemno poinformowa, e wraz z Przedsibiorstwem Organizacji Wdroze ?AYA", organem zarzdzajcy szkoami Computer College rozpoczynamy realizacj projektu ?Podniesienie umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych uczniw Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy wsppracy z lokalnym otoczeniem spoeczno-gospodarczym".

Celem projektu jest dostosowanie kompetencji zawodowych 54 uczniw PTI do wymaga lokalnego rynku pracy w brany informatycznej. Podstawowym dziaaniem bdzie modyfikacja programu nauczania w ramach innowacji pedagogicznej. Warto projektu wynosi 919 930,00 z. Poziom dofinansowania UE wydatkw kwalifikowalnych projektu wynosi 85%.

Dziaania i oczekiwane efekty:

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie indywidualnych konsultacji. Wsparciem objtych zostanie 60 uczniw Publicznego Technikum Informatycznego.
  2. Szkolenia specjalistyczne z obszaru informatyki (CIW/CompTIA, Microsoft, CISCO itp.). Szkolenia zakocz si egzaminem. 54 uczestnikw otrzyma certyfikaty uznawane w brany za kwalifikacje zawodowe.
  3. 54 uczniw ukoczy patne, miesiczne, stae realizowane u pracodawcw, zwizanych z bran IT i e-commerce i zdobdzie dowiadczenie zawodowe.

Szkoa PTI nawie wspprac z przedsibiorstwami w zakresie modernizacji programu nauczania. Projekt umoliwi uczniom uzyskanie nowych umiejtnoci, wpynie na popraw samooceny i uatwi przyszym absolwentom znalezienie pracy, m.in. w lokalnych firmach, w ktrych uczestnicy bd odbywa stae. Uczniowie nie bd ponosi kosztw zwizanych z udziaem w projekcie. Realizator projektu cakowicie sfinansuje koszt szkole i egzaminw. Uczniom mieszkajcym poza Koszalinem zostanie zapewniony zwrot kosztw dojazdu na zajcia (w weekendy) oraz sta. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymaj stypendium staowe w wysokoci 1600 z brutto.

Projekt realizowany przez Computer College przy POW "AYA" w partnerstwie z Koszalisk Izb Przemysowo-Handlow.

Zaczniki:

>>>Formularz zgoszeniowy uczestnikw projektu.

>>>Owiadczenie uczestnika projektu.

>>>Deklaracja udziau w projekcie dla PTI Computer College.

>>>Umowa uczestnictwa w projekcie.

>>>Regulamin uczestnictwa w projekcie.

>>>Harmonogram zaj dla uczestnikw projektu.


 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence