Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 
Komisja Rewizyjna

KOMISJA REWIZYJNA KOSZALISKIEJ IZBY PRZEMYSOWO-HANDLOWEJ

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby i skada si z 3-5 osb wybranych przez Walne Zgromadzenie zwyk wikszoci gosw spord osb uprawnionych do udziau w Walnym Zgromadzeniu. Czonkowie Komisji Rewizyjnej wykonuj swoje prawa i obowizki osobicie.

2. Czonkowie Komisji Rewizyjnej

3. nie mog by czonkami organu zarzdzajcego ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia :

4. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej,

5. nie mog otrzymywa z tytuu penienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenia w wysokoci wyszej ni okrelone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osb kierujcych niektrymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz.306 z pn. zm.)

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego skadu przewodniczcego i wiceprzewodniczcego.

Wyganicie mandatu nastpuje w razie:

1. mierci czonka Komisji Rewizyjnej,

2. ustania czonkostwa w Izbie,

3. zaprzestania reprezentacji czonka Izby ? osoby prawnej,

4. rezygnacji,

5. odwoania.

KOMISJA REWIZYJNA KOSZALISKIEJ IZBY PRZEMYSOWO-HANDLOWEJ NA LATA 2013-2016

po wyborach XXVIII Walnego Zgromadzenia Czonkw Izby, zakoczonego

w dniu 7 czerwca 2016 r.

Anna Kalinowska
Wiesaw Kowalczyk
Edward Kaczyski

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence