Menu

Logowanie dla członków KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
Prezydium

PREZYDIUM KOSZALIŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

W skład Prezydium Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej wchodzi Prezydent i trzech Wiceprezydentów. Prezydent i Wiceprezydenci pełnią funkcję reprezentacyjną Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, uczestniczą w spotkaniach, misjach gospodarczych, konferencjach. Są również odpowiedzialni za zwołanie posiedzenie Rady.

Prezydent jest przedstawicielem przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie w kontaktach z władzami państwowymi, samorządowymi, w organizacjach krajowych i międzynarodowych, bez uchybienia kompetencji Zarządu określonych w § 27.

W przypadku nieobecności Prezydenta przedstawicielem Izby jest jeden z Wiceprezydentów lub upoważniony przez Prezydenta członek Rady.
Prezydent i Wiceprezydenci zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady na
wniosek co najmniej 3 członków Rady.

PREZYDIUM KOSZALIŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ NA LATA 2016-2019

po wyborach XXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Izby, zakończonego

w dniu 7 czerwca 2016 r.

ROMUALD SOBIERALSKI - PREZYDENT KIPH

ROBERT BODENDORF- WICEPREZYDENT KIPH

JAROSŁAW LOOS- WICEPREZYDENT KIPH

ANRZEJ PAWŁOWSKI- WICEPREZYDENT KIPH

Zgodnie z uchwaloną zmianą statutu podczas XXX Walnego Zgromadzenia Członków KIPH w dniu 28 czerwca 2017 r. kompetencje Prezydenta oraz Prezydium KIPH przejął Prezes Zarządu.

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence