Menu

Logowanie dla czonkw KIPHGaleria

Osoby Online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
Rada KIPH

RADA KOSZALISKIEJ IZBY PRZEMYSOWO-HANDLOWEJ

Rada Izby jest najwysz wadz Izby w okresie midzy Walnymi Zgromadzeniami.

Do uprawnie Rady naley :

1. tworzenie i likwidacja oddziaw lub delegatur terenowych, sekcji branowych, klubw czonkowskich, zespow ekspertw i doradcw itp. cia,

2. uchwalanie regulaminu pracy Rady i Zarzdu Izby

3. kontrola pracy,

4. przyjcie projektu budetu i przedkadanie go Walnemu Zgromadzeniu,

5. przygotowywanie Uchwa Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunkw dziaania Izby,

6. ustalanie liczby czonkw Zarzdu Izby na kadencj,

7. powoywanie i odwoywanie czonkw Zarzdu Izby,

8. skadanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z dziaalnoci Rady,

9. rozpatrywanie skarg i wnioskw dotyczcych dziaalnoci Zarzdu Izby,

10. sprawowanie nadzoru nad organem prasowym Izby,

11. podejmowanie uchwa w sprawach niezastrzeonych do uprawnie innych organw Izby,

12. uchwalanie regulaminu wynagradzania czonkw Zarzdu Izby i pracownikw Biura Izby,

13. zatwierdzanie na wniosek Dyrektora Zarzdu regulaminu organizacyjnego Zarzdu Izby i Biura Izby,

14. wyraanie w imieniu Izby opinii w wszystkich sprawach zwizanych z podstawowymi celami dziaalnoci Izby, inicjatywami ustawodawczymi, opiniami w sprawach gospodarczych, itp.,

15. rozpatrywanie wnioskw Zarzdu i wyraenie zgody na rozporzdzanie majtkiem Izby,

16. wyraanie zgody na zaciganie przez Zarzd Izby zobowiza o wartoci przekraczajcej jednorazowo 20.000 z,

17. udzielanie rekomendacji czonkom Izby na wniosek Zarzdu

18. ustanawianie delegatw do reprezentowania Izby w Komisjach i innych strukturach samorzdu terytorialnego, gospodarczego i administracji terenowej.

19. rozpatrywanie skarg i wnioskw dotyczcych dziaalnoci Izby.

Rada skada si z 7-15 czonkw wybranych przez Walne Zgromadzenie spord osb uprawnionych do udziau w Walnym Zgromadzeniu, w tym odrbnie Prezydenta i 1-3 Wiceprezydentw Izby, Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz w kwartale.

SKAD RADY KOSZALISKIEJ IZBY PRZEMYSOWO-HANDLOWEJ NA LATA 2016-2019

po wyborach XXVIII Walnego Zgromadzenia Czonkw Izby zakoczonym w dniu 7 czerwca 2015

Zgodnie ze zmian w statucie uchwalon podczas XXX Walnego Zgromadzenia Czonkw KIPH w dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Koszaliskiej Izby Przemysowo-Handlowej na podstawie uchway wybiera ze swojego grona Przewodniczcego i 1-3 Wiceprzewodniczcych Rady.

Romuald Sobieralski - Przewodniczcy Rady Izby

Robert Bodendorf - Wiceprzewodniczcy Rady Izby

Jarosaw Loos - Wiceprzewodniczcy Rady Izby

Andrzej Pawowski - Wiceprzewodniczcy Rady Izby

Magorzata Chodkowska

Piotr Flens

Lech Wojciechowski

Bartomiej acucki

Lucjan Sowiski

Jarosaw Bihun

Tomasz Wojciechowski

Ferdynand Wawryk

 


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama


KIPH Koszalinska Izba Przemyslowo-Handlowa designeg by Arte Tendence